Algemene voorwaarden

  • Het is noodzakelijk dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. Beschikken wij niet over de juiste gegevens, dan kunnen wij u niet op de hoogste stellen van de verlenging en kan het graf geruimd worden. Communicatie geschiedt via e-mail.

  • Bij het niet nakomen van de financiële verplichting hebben wij het recht het graf te ruimen. De verplichting van desbetreffende factuur blijft uiteraard bestaan.

  • De grafbedekking dient te allen tijde met ons te worden besproken. Grafbedekking wat niet met ons in overleg is geplaatst mag te allen tijde door ons worden verwijderd.

  • Bij een familiegraf: na 7 jaar betaalt u het aantal gehuurde m² per jaar.
    Minimale afname: 4 m². Het is niet mogelijk een familiegraf uit te breiden. U kunt wel kiezen voor een tweede familiegraf in de buurt.

Contact

Dierenbegraafplaats "De Garst"
06 13 49 74 26

Privacywet

2 + 9 =